ค้นหา

 
Found: 65

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

... ตามข้อเรียกร้องของทั้งสองจังหวัดต่อรัฐบาลกลางด้วย - เมื่อ 8 ม.ค. 64 หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกคน ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ...
13/01/2021

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

....com/en/announcements/update-on-COVID-19 สำหรับมาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อผู้ที่เดินทางจากญี่ปุ่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
COVID-19
19/03/2020

2012.12.15 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่ ครั้งที่7

... โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และสถานีวิทยุ Radio Japan ของ NHK แผนกภาษาไทย ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ...
19/12/2012

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2563

... เดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็น 31 สิงหาคม 2563 จากเดิมที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดตามลิงค์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html ❖ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 63 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านในช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ...
COVID-19
29/07/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน JTA Evening Cool Party 2017

... และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพบปะกับสมาชิก JTA ซึ่งเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นที่มีความผูกพัน ชื่นชอบประเทศไทยจากวงการต่างๆ โดยมีนายบรรสาน ... ... รวมทั้งนายฟูมิโอะ ชิมิสึ รองอธิบดี กรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้กล่าวชนแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมมากมาย ...
31/07/2017

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

... รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ พัฒนาการและมาตรการสำคัญ - เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไป 7 ประเทศ จากระดับ 2 (ไม่เดินทางไปหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน) ...
19/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

... Letter” จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html  และ  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html ❖ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะ และ นาย ...
COVID-19
23/07/2020

งานสัมมนา Asia-Africa 20 (AA20) ครั้งที่ 12

... นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฯ นาย Kotaro Katsuki ผู้อำนวยการกอง Global Issues Cooperation กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และผู้แทนจากทั้งภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่ คือ นายอิสรา อิทธิระวิวงศ์ รองหัวหน้าธนาคารกสิกร ...
AA20
25/01/2019

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... กรุงโตเกียว พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่... ... ในโอกาสนี้ จะมีผู้สื่อข่าวจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมกำหนดการทั้งสิ้น... ... เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์...

หนังสือมอบอำนาจ

... หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์ 3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า 4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่ และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย 5. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next
  relevance date