ค้นหา

 
Found: 65

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

... Legal Support Center ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงาน (กรมแรงงานโตเกียวของกระทรวงแรงงาน) ศูนย์ปรึกษาด้านวีซ่า (กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่) JETRO เป็นต้น ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในด้านการหางานและด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะของรัฐบาลญี่ปุ่ ...
COVID-19
12/06/2020

ข่าวสารนิเทศ เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน และกึ่งฉุกเฉิน(มัมโบ) จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

... ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ********** 1 มิถุนายน 2564

วันที่ 16 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81 90 4435 7812 +81 90 1216 3168 ... ... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา +81 90 7488 5672 +81 90 1895 0987 Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 0 2572 8442 *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ...

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81 90 4435 7812 +81 90 1216 3168 ... ... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา +81 90 7488 5672 +81 90 1895 0987 Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 0 2572 8442 *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ...

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81 90 4435 7812 +81 90 1216 3168 ... ... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา +81 90 7488 5672 +81 90 1895 0987 Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 0 2572 8442 *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7
  relevance date