ค้นหา

 
Found: 43

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่

... ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่   นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช)  นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ...
27/03/2020

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

....com/en/announcements/update-on-COVID-19 สำหรับมาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อผู้ที่เดินทางจากญี่ปุ่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
COVID-19
19/03/2020

เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้ารับตำแหน่ง

... และที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้เข้าพบกับนายคิมิโนริ อิวามะ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและดำรงตำแหน่ง Ambassador-Designate

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าว 7 คนจากสำนักข่าวที่เป็นพันธมิตรกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตและศิลปวัตถุภายในทำเนียบฯ ...
11/10/2019

อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นาย Shigeki Takizaki อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสการอำลาตำแหน่งของนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference

... กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ โดยได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย digital economy ของไทยใ Session II ของการประชุมภายใต้หัวข้อ ...
OSCE
02/09/2019

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่ ... ... (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่... ... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่...
23/07/2019

งานสัมมนา Asia-Africa 20 (AA20) ครั้งที่ 12

... นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฯ นาย Kotaro Katsuki ผู้อำนวยการกอง Global Issues Cooperation กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และผู้แทนจากทั้งภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่ คือ นายอิสรา อิทธิระวิวงศ์ รองหัวหน้าธนาคารกสิกร ...
AA20
25/01/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Joint Demarche

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานร่วมกับ นาย Hiroshi Oka อธิบดีสำนักตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ ณ กรุงโตเกียว ในกิจกรรม Joint Demarche เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 นายบรรสาน บุนนาค ...

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... กรุงโตเกียว พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่... ... ในโอกาสนี้ จะมีผู้สื่อข่าวจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมกำหนดการทั้งสิ้น... ... เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date