ค้นหา

 
Found: 52

Factsheet ประเทศญี่ปุ่

ญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย ... ... ได้ประกาศแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นใน Diplomatic Blue Book 2019... ...                       กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ สถานะ ๑๘...
08/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  1. กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่ ...
04/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1. กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่ ...
04/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ ...
31/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2563

... เดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็น 31 สิงหาคม 2563 จากเดิมที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดตามลิงค์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html ❖ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 63 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านในช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ...
COVID-19
29/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

... Letter” จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html  และ  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html ❖ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะ และ นาย ...
COVID-19
23/07/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ...

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ ...
01/07/2020

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

... Legal Support Center ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงาน (กรมแรงงานโตเกียวของกระทรวงแรงงาน) ศูนย์ปรึกษาด้านวีซ่า (กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่) JETRO เป็นต้น ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในด้านการหางานและด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะของรัฐบาลญี่ปุ่ ...
COVID-19
12/06/2020

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่

... ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่   นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช)  นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ...
27/03/2020
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date