ค้นหา

 
Found: 1

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2559 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะข้าราชการที่เข้าอบรมหลักสูตร “ นักบริหารการคมนาคมระดับสูง “ รุ่นที่ 1 รวม 29 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน...
11/07/2016
  relevance date