ค้นหา

 
Found: 8

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายจาดุล อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ...
05/04/2017

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

... (ตามที่ปรากฏใน Japanese Morning Press Highlights ประจำวันที่ 25 ม.ค. 51 หน้า 8 จัดทำโดยสอท. สหรัฐฯ) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร และกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นจะยกเลิกระบบการลงทะเบียนคนต่างด้าวซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ...
09/10/2009

大使が第70期上級管理職研修者を歓迎

2018年3月20日、タイ内務省のチャードゥン・アピチャートブット大臣副秘書官が率いる第70期上級管理職研修参加者100名が、バンサーン・ブンナーク大使を表敬訪問し、タイと日本の関係、日本から見た東部経済回廊(EEC)開発について講義を受けました。大使は両国があらゆるレベル、あらゆる分野において緊密な関係にあることを強調し、工業参事官事務所及びタイ投資委員会(BOI)の代表は、EECへの日本からの投資促進について講義しました。...

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ...
30/09/2016

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9

... กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ... ... และระบบการเลือกตั้งจากผู้แทนกรมการเมืองและการปกครอง ฝ่ายการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่น
03/07/2018

เอกอัครราขทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 70

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน ...
20/03/2018

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ซึ่งผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวดังกล่าว จะมีสิทธิขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยได้อนุโลมให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ที่ยังไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถต่ออายุบัตรฯ ...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ซึ่งผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวดังกล่าว จะมีสิทธิขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยได้อนุโลมให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ที่ยังไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถต่ออายุบัตรฯ ...
  relevance date