ค้นหา

 
Found: 12

คณะจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังข้อมูลสถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่นโดย ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพบปะเกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น

... เกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น JAPAN International Training Cooperation Organization (JITCO) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบรรสาน ...
29/08/2016

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ

... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ ซึ่งเดินทางมาราชการที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ...
05/09/2019

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นางเพชรรัตน์ สินอวย หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เข้าพบนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องการตรวจราชการและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานไทยในญี่ปุ่น ...
20/06/2019

รองปลัดกระทรวงแรงงานพบหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 นายวรานน์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
26/04/2018

อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ

... กรุงโตเกียว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
12/07/2016

พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

... ซึ่งได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ และตราสัญลักษณ์ดาวเงิน จากนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2014.08.21 งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557

... ระดับ 1 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในประเทศญี่ปุ่น ...
22/08/2014

คณะยุวทูต IM Japan จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ปี 2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ปี 2559 จำนวน 20 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date