ค้นหา

 
Found: 2

ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดโอกาสให้ ร.ท.หญิง วรรษมน สุวรรโณ ข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation ให้เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ ...
11/04/2017

2013.11.16 กองดุริยางค์ทหารบกไทยร่วมงานเทศกาลแสดงวงโยธวาทิตกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

... เหล่าทัพ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ และภรรยา ได้เข้าชมและให้กำลังใจวงโยธวาทิตของกองดุริยางค์กองทัพบกในการแสดงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556ในการแสดงครั้งนี้ วงโยธวาทิตของกองดุริยางค์ทหารบกได้บรรเลงและแปรขบวนเพลงมาร์ช ...
02/12/2013
  relevance date