ค้นหา

 
Found: 36

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม

... สมาชิกวุฒิสภา เพื่ออำลาที่ตนจะพ้นตำแหน่ง โดยช่วงที่นาย Seko ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างมาก เมื่อวันที่ ...

2013.10.21 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

... เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องระหว่างประเทศ) เพื่อทำความรู้จักหลังจากที่นายอิชิกุโระ ...
22/10/2013

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

... มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าพบหารือนาย Norihiko Ishiguro รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (ดูแลด้านระหว่างประเทศ) (METI) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ...
31/03/2015

2012.03.23 เอกอัครราชทูตบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย”

... กล่าวบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย” ในการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม (REITI) ณ กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในการฟื้นฟูจากอุทกภัยและมาตรการต่ออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ...
24/04/2012

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

2014.03.26 คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

... การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย ณ กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรม และระบบการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศ ณ กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น ...
27/03/2014

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรี METI พร้อมคณะนักลงทุนและสื่อญี่ปุ่น ศึกษาดูงานพื้นที่ EEC

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักลงทุนและสื่อมวลชนญี่ปุ่น กว่ 300 คน เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ...
14/09/2017

2014.04.26 เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin

... ได้ร่วมมือกับสำนักงานด้านเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ของไทยในศูนย์ารค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเครือ AEON รวมกว่ 3,500 แห่ง ในช่วงวันที่ 25 - 27 เมษายน 2557 และมีสินค้าพิเศษคือพุดดิ้งมะม่วง ...
30/04/2014

2014.04.26 เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin

... ได้ร่วมมือกับสำนักงานด้านเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ของไทยในศูนย์ารค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเครือ AEON รวมกว่ 3,500 แห่ง ในช่วงวันที่ 25 - 27 เมษายน 2557 และมีสินค้าพิเศษคือพุดดิ้งมะม่วง ...
30/04/2014

Fukushima Now -Local Revitalization&Cultural Exchange Tour

กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรมแนะนำโปรแกรมทัวร์ จ. ฟูกูชิมะ สำหรับชาวต่างชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่
03/01/2019
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date