ค้นหา

 
Found: 76

2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

... รวมทั้งได้ประสานงานนำนักร้องประสานเสียงวง Wattana Alumni Chorus ทั้งหมด 35 คนจากประเทศไทยไปแสดงในงาน และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย อาหาร และผลไม้ไทย        เด็กๆ และผู้ปกครองต่างให้ความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี และเกิดทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ...
18/10/2013

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... การมาท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิดมุมมองให้กับนักท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยว ก็อาจสร้างความทรงจำแย่ๆ ให้ได้เช่นกัน หากเราไม่ระมัดระวังตัวปล่อยใจปล่อยกาย รวมทั้งยอมปล่อยเงินออกจากกระเป๋าให้ตกเป็นเหยื่อของผู้หากินกับนักท่องเที่ยวในด้านมืด ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน Thailand Sports Tourism 365 days Amazing You

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมกล่าวเปิดงาน และรายงานผลสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้ชาวญี่ปุ่นไปท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ประเทศไทย ...
10/02/2020

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว | Tourism Authority of Thailand, Tokyo Office | タイ国政府観光庁(TAT)東京

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว Tourism Authority of Thailand, Tokyo Office Yorakucho Denki Building, South Tower, 2 F, Room No. 259 1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006 〒100-0006 ...
03/02/2017

สถานการณ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

... นักท่องเที่ยวไทยถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากการที่จังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่นนำคณะผู้แทนระดับสูงไป ปชส. การท่องเที่ยวและสินค้าของจังหวัดที่ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีจังหวัดที่ทำแผ่นพับ ปชส. และติดป้ายในร้านค้าเป็นภาษาไทยมากขึ้น ...
26/12/2014

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ

... หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางไปประเทศไทย (ประมาณ 1.5 ล้านคน เมื่อปี 2560) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ ตั้งอยู่ที่ อาคาร Hakataza Nishigin, Hakata-Riverain-East-Site ชั้น 11, Shimokawabatabashi, Hakata-ku เมืองฟูกูโอกะ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน Tourism Expo Japan 2020 ณ จังหวัดโอกินาวะ

... จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 และนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดโอกินาวะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวซึ่งในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (โดย ททท. ณ กรุงโตเกียว และ ททท. ณ เมืองฟูกูโอกะ) ได้เข้าร่วมและจัดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วยเช่นกัน
29/10/2020

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... รวมทั้งแนวทางการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงโตเกียว ...
08/10/2013

2013.11.13 นายกเทศมนตรีเมืองฮาโคดาเตะเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

... โดยมีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงาม และเป็นเมืองท่าที่มีอาหารทะเลที่สดและอร่อย โดยนายกเทศมนตรีจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองฮาโคดาเตะที่ไทยระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายโทชิคิ คุโด ...
13/11/2013

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018

... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ไม่เน้นเพียงปริมาณ แต่มีคุณภาพและยั่งยืนด้วย
20/09/2018
Pages: 1 2 3 4 5 ... 8 Next
  relevance date