ค้นหา

 
Found: 3

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ประจำเดือนมีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ประจำเดือนมีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น และทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 3 .ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต ...
  relevance date