ค้นหา

 
Found: 2

การลงทะเบียนสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวการประชุม รมว. กต. อาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุม รมว. กต....

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกดูได้ที่นี่ และลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.asean2019.go.th ภายใต้หัวข้อ Registration > Media ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 62 ถึง 12 ก.ค. 62

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

... เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว บันทึกเป็นไฟล์ pdf 2. ลงทะเบียน Special Press Card - ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอทำ Special ... ... สำเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัด 4. การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสื่อมวลชนขนส่งเอกสารตามข้อ ...
  relevance date