ค้นหา

 
Found: 25

สำนักงานในโตเกียว

... ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโตเกียว Bangkok Bank Bldg., 2-8-10 Nishi-shimbashi, Minato, Tokyo 105 03 3503 3333 03 3502 6420 ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน Central Building, 4-10-3 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104 03 3546 2031 03 3546 9050
10/04/2018

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

... อย่างต่อเนื่องเพื่อหารือกับผู้แทนระดับสูงของจังหวัด รวมถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฮิโรชิมะ เท่ากับประมาณ 158,...
24/05/2017

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... และร้อยละ 0.7 YoY โดยปัจจัยที่ผลักดันให้ Real GDP เติบโต ได้แก่ การบริโภคส่วนบุคคล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 QoQ) การลงทุนในที่อยู่อาศัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 QoQ) การลงทุนภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 QoQ) การลงทุนภาครัฐ ...
16/06/2014

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. 58 - ก.พ. 59

... เนื่องจากอัตราขยายตัวของรายได้ต่อหัวยังคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ขณะที่ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) การลงทุนในที่พักอาศัย ลดลงร้อยละ 1.2 QoQ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส / การลงทุนของภาครัฐ ลดลงร้อยละ ...
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date