ค้นหา

 
Found: 26

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโครงการอิชิโนเซกิ โซล่า เพาเวอร์ 1 จีเค

... ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคในภูมิภาคTohoku ของประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มขายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

... โดยได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จ.อาคิตะ กับไทย ทั้งในด้านค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเยือนไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ ...
Hokuto
08/06/2016

งานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะ The International Friendship Exchange Council

... ในระหว่างการรับประทานอาหารได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรม Super Clusters การท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลไทย และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย ...
FEC
18/05/2016

รองประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 130 ...
JETRO
25/04/2016

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. 58 - ก.พ. 59

... เนื่องจากอัตราขยายตัวของรายได้ต่อหัวยังคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ขณะที่ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) การลงทุนในที่พักอาศัย ลดลงร้อยละ 1.2 QoQ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส / การลงทุนของภาครัฐ ลดลงร้อยละ ...

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง...

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.คะนะกะวะ

... (Kenji Sasaki) ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโยะโกะฮะมะ โดยได้หารือเรื่องการส่งเสริมการการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงความร่วมมือด้านระบบราง การแพทย์ และอื่นๆ
08/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้พบหารือและรับประทานอาหารกับผู้แทนระดับสูงของ ...
10/11/2014

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ชิมาเนะ

... โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการศึกษา ปัจจุบัน จ.ชิมาเนะ ได้เปิด Business Support Office ของจังหวัดฯ ที่กรุงเทพฯ ...
09/11/2014

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... และร้อยละ 0.7 YoY โดยปัจจัยที่ผลักดันให้ Real GDP เติบโต ได้แก่ การบริโภคส่วนบุคคล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 QoQ) การลงทุนในที่อยู่อาศัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 QoQ) การลงทุนภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 QoQ) การลงทุนภาครัฐ ...
16/06/2014
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date