ค้นหา

 
Found: 1

ประธานสมาคมญี่ปุ่น-ไทยเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 นาย Kenichi Suematsu ... ... กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ให้โอกาสทางคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ... ... จึงเน้นเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยในด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือจากประเด็นทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเชิญเอกอัครราชทูตเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม ... ... ขอบคุณ JTA ที่ให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ... ... เป็นสมาคมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี ...
03/02/2010
  relevance date