ค้นหา

 
Found: 173

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

... เกาหลี ไต้หวัน รวมถึงประเทศญี่ปุ่นแต่ละปีมีแรงงานคนไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางไปทำงาน ซึ่งการเดินทางไปต้องห่างไกลจากครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเดิม ทำให้ต้อง ปรับตัวในหลายด้านพร้อมกัน การเดินทางที่ปราศจากการศึกษาข้อมูลหรือเตรียมความพร้อมจึงมีความเสี่ยงสูง อาจถูกเอารัดเอาเปรียบ ...

คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอให้คนไทยที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปญี่ปุ่น ...
21/02/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ( ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก) 2. 2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือก Alternative State Quarantine ( สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก) 2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและ อัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก) 2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสารรวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ASQ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/ หมายเหตุ : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย  ดังนั้นขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนเมษายน 2564 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/ หมายเหตุ : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้นขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนพฤษภาคม 2564 ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

... การไปเที่ยวสังสรรค์ยามค่ำคืน 3) การไม่สวมหน้ากากอนามัยเวลาสนทนา 4) การรวมกลุ่มกันในช่วงพักทำงานหรือหลังเลิกงาน 5) การใช้ชีวิตอยู่รวมกันตามหอพักของโรงเรียน 6) การออกกำลังกายที่ทำให้เกิดการหายใจรุนแรงในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี 7) การร่วมเดินทางโดยรถยนต์หรือการร่วมรับประทานอาหาร ก่อนหรือหลังการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีคนแออัด ...
COVID-19
28/09/2020

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... ในหนังสือเดินทางเหมือนเดิมหรือไม่ A จะได้รับตราประทับ Re-entry Permit ในหนังสือเดินทางเช่นเดิม Q ผู้ถือวีซ่าคู่สมรส ไม่ได้ทำการหย่ากันตามกฎหมาย ... ... ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ตม. ส่วนผลการตัดสินแล้วแต่กรณีไป Q การแยกกันอยู่กับสามีแต่ไม่ได้หย่ากันจะมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าหรือไม่ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 2,000 เยน และมีค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) ฉบับละ 1,000 เยน หมายเหตุ ใช้เวลาผลิต 5 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม 3. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพิ่มเติม เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 18 Next
  relevance date