ค้นหา

 
Found: 11

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนญี่ปุ่

... โอกาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ เกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลไทย ... ... และประเด็นที่เป็นข้อกังวลของประชาคมระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์การเมืองในพม่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ ...
18/01/2010
Pages: Prev. 1 2
  relevance date