ค้นหา

 
Found: 7

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (4 ปี) ปริญญาตรี หากน้อง ๆ สนใจจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นก็ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป แต่หากไม่มีพื้นฐานทางภาษาก็ควรสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยก่อนว่าสามารถสมัครเข้าเรียนได้หรือไม่ ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (4 ปี) ปริญญาตรี หากน้อง ๆ สนใจจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นก็ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป แต่หากไม่มีพื้นฐานทางภาษาก็ควรสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยก่อนว่าสามารถสมัครเข้าเรียนได้หรือไม่ ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (4 ปี) ปริญญาตรี หากน้อง ๆ สนใจจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นก็ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป แต่หากไม่มีพื้นฐานทางภาษาก็ควรสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยก่อนว่าสามารถสมัครเข้าเรียนได้หรือไม่ ...
24/05/2016

ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน (PDF)

รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับ อุดมศึกษา ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียนพร้อมข้อมูล International Programs in Thailand & ASEAN Vol.9 (part 1) International Programs in Thailand...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

... NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กล่าวว่า การเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถทำได้ หากพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่น้อยและไม่พบปัญหาในระบบสาธารณสุขท้องถิ่น ... ... ซึ่งรวมถึงการเปิดกิจการของร้านค้าบางประเภท และการทยอยเปิดการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี ร่างแนวทางฯ มิได้ระบุเรื่องการผ่อนปรนมาตรการในพื้นที่ ...
COVID-19
03/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

... 35 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ❖ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของวันที่ ... ... และที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองนาโกยาจึงให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน - จังหวัดไซตามะ ...
COVID-19
28/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563

... เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เป็นอย่างดี และไม่มีสถานการณ์ 3Cs ในช่วงการเรียนการสอน ❖ เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2563 สถาบันค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยโกเบได้ประกาศผลการจำลองสถานการณ์การแพร่กระจายของละอองฝอยน้ำลายของมนุษย์ กรณีสวมหน้ากากอนามัยชนิด non-woven และกรณีสวม Face Shield โดยการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ...
COVID-19
23/09/2020
  relevance date