ค้นหา

 
Found: 2

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่ ... ... ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่... ... สามารถยื่นคำร้อง ขอทำบันทึกข้อตกลง การใช้ชื่อสกุล และขอ ตราประทับรับรองในเอกสารแปล...

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการส่งออกระบบโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่

... การดำเนินนโยบายการส่งออกระบบโครงสร้างพื้นฐานของ รบ.ญี่ปุ่        - ในการแถลงข่าวครั้งแรกของปี ... ... ยังอยู่ระหว่างครึ่งทางของการดำเนินการ แต่ ศก. ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในภาวะเงินฝืดแล้ว ... ... ในการเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ เพื่อทำการเจรจา/โน้มน้าว โดย ... ... สามารถปล่อยกู้ได้ในช่วงที่ผ่านมาจะกระจุกตัวอยู่ในโครงการด้านพลังงาน        - วัตถุประสงค์ในการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว ... ... หรือกิจการให้เช่าอุปกรณ์ที่ผลิตในญี่ปุ่นอีกด้วย 3. ...
09/03/2016
  relevance date