ค้นหา

 
Found: 13

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

... ​ฮอกไกโด คิว​ชู และชิโกกุ ตามลำดับ​ภูเขาไฟ​ที่สูง​ที่สุด​ของ​ประเทศ คือ ภูเขาไฟ​ฟูจิ การเมือง​การ​ปกครอง ญี่ปุ่น​ปกครอง​ด้วย​ระบอบ​ประชาธิปไตย​แบบ​เสรี​ภายใต้​รัฐธรรมนูญ โดย​มี​สมเด็จพระ​จักรพรรดิ​ทรง​เป็น​ประมุข ...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

... พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 12 คน และผู้ปกครอง การเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ...
18/08/2011

2013.08.31 งานเทศกาลเด็กนานาชาติประจำปี 2013

... ร่วมจัดกิจกรรมแสดงรำไทยและสอนแกะสลักผลไม้ให้แก่เด็กชาวญี่ปุ่น ในงานเทศกาลเด็กนานาชาติประจำปี 2013 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นประมาณ ... ... แห่งที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีเด็กญี่ปุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ...
05/09/2013

2014.01.26-27 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

... ได้ให้การต้อนรับนักเรียนทั้งสอง รวมทั้งผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและญี่ปุ่น ... ... การชำระล้างและบำบัดแบบโอกาดะการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม การเกษตรธรรมชาติ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ...
27/01/2014

นักเรียนชั้นประถมศึกษาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

... พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 12 คน และผู้ปกครอง การเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ...
18/08/2011

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

... จะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกับผู้ปกครอง** คลิกเพื่อดูรายละเอียดรายชื่อวัคซีน **เอกสารเกี่ยวกับการจองโรงแรมที่พัก/สถานที่กักกัน ... ... (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ) ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ ...

2012.08.25 Children’s International Festa 2012

... ได้มีการจัดงานเทศกาลเด็กนานาชาติประจำปี ค.ศ. 2012 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นของประเทศต่าง ... ... ได้จัดแสดงการรำไทยและการสอนแกะสลักผลไม้ให้แก่เด็กชาวญี่ปุ่นจาก International Thai Dance Academy (ITDA) โดยมีเด็กญี่ปุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจจำนวนมาก
30/08/2012

2012.07.24 ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติสำหรับเด็กครั้งที่ 2 เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

... รวมทั้งจัดการละเล่นและตอบคำถามให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 11 คน และผู้ปกครอง ซึ่งมาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ ... ... ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทย ...
08/08/2012

2014.08.06 นักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 เยือนสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ลาภพิเศษพันธุ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะ จากนั้นเด็กๆและผู้ปกครองได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ... ... เล่นเกมตอบคำถาม และรับประทานอาหารไทยร่วมกัน การเข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ...
06/08/2014

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

... ไม่ให้รวมตัวกินเลี้ยงสังสรรค์มากกว่า 5 คนขึ้นไป เนื่องจากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลง ... ... กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศบนเว็บไซต์ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังในการใส่หน้ากากอนามัยให้เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าเรียนประถมศึกษา ...
COVID-19
01/09/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date