ค้นหา

 
Found: 8

กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ...

สมาชิกสมาพันธ์มิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของสภาจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับกำหนดการเยือนไทย ระหว่างวันที่ 25 - 31 มี.ค. ที่ผ่านมา ... ... รวมถึงไปรับฟังการบรรยายสรุปและบริจาคยาสีฟันให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ ของไทย ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้านพลังงานของญี่ปุ่น

... อีกครั้งเมื่อเดือน มี.ค. 58 โดยหลังจากนั้น เมื่อวันที่ 7 - 10 .ค. 58 บ. ไฟฟ้าคิวชู ได้เสร็จสิ้นการขนย้ายแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เข้าสู่เตาฯ ... ... อีกครั้งในกลางเดือน ส.ค. 58 ซึ่งหากเป็นไปตามกำหนดการ จะเป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ ...
27/07/2015

งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งแก่ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นทุกท่านเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
06/06/2016

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ทางเนชั่นทีวี

... บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่นายเทพชัย หย่อง ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นมัลติมีเดีย ... ... เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายการนี้มีกำหนดการแพร่ภาพออกอากาศเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
11/10/2017

รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา

... รองนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน และพัฒนาการภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กำหนดการเลือกตั้ง และพัฒนาการทางบวกด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในกภูมิภาค ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563

... รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการผ่อนคลายความเข้มงวดในการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ตามกำหนดการเดิม โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกีฬาและคอนเสิร์ตภายในอาคารสูงสุดจาก ... ... สถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบันแตกต่างจากช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากกลุ่มผู้ติดเชื้อในปัจจุบันเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่แสดงอาการป่วยและปัจจุบัน ...
COVID-19
07/07/2020
  relevance date