ค้นหา

 
Found: 6

นาย Eiji Hagiwara, Senior Executive Officer บริษัท Idemitsu Kosan จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ให้การต้อนรับนาย Eiji Hagiwara, Senior Executive Officer พร้อมผู้บริหารบริษัท Idemitsu Kosan จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานลำดับต้นของญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน้ำมันและก๊าซ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ให้การต้อนรับนาย ...
Idemitsu
04/06/2018

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานและคณะ

... การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือและผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยในปีนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานถ่านหิน ก๊าซ พลังานหมุนเวียนและมาตรการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งไทยจะสามารถนำองค์ความรู้ลัแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของญี่ปุ่นมาปรับใช้ได้ต่อไป
25/08/2016

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างบริษัท Siam Biomass Product กับบริษัท Mitsui & Co. Ltd.

... อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวะมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ในการผลิตพลังงาน อนึ่ง ภายใต้ COP 21 ญี่ปุ่นได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) ให้ได้ร้อยละ 26 ภายในปี 2573 (จากปี 2556) ขณะเดียวกัน มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน ...
31/05/2018

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

... หรือบริเวณอาคาร (1) หาที่ปลอดภัยหลบ เช่น อยู่ใต้โต๊ะ (2) หากแผ่นดินไหวมีความแรงลดลง ควรรีบปิดสวิตช์ก๊าซ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ (3) หาทางออกและรีบออกจากบริเวณอาคาร โดยนำสิ่งของจำเป็นที่เตรียมไว้ติดตัวไปด้วย ...

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

... โดยได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของติละวา เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ ท่าเรือ และถนน โดย JICA ได้ให้เงินกู้ (Yen Loan) ด้วย 2. เมื่อ 23 .ย. 58 นาย Taro Aso รอง นรม./รมว.คลัง ญป. และ ดร. Sai Mawk Kham รอง ปธน. มม. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา ...
22/10/2015

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... (หมายเลขประจำตัว 12 หลั) เพื่อใช้ระบุตัวบุคคลในการเก็บภาษี ประกันสังคม และระบุตัวตนในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญให้ญี่ปุ่นก้าวข้ามผ่านสังคม ... ... โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Zero Emission) ให้ได้ภายในปี 2593 (ค....
  relevance date