ค้นหา

 
Found: 1

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2... ... โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 206 คน (2) จังหวัดโอซากา ... ... ติดเชื้อจากสถานสงเคราะห์คนชรา - จำนวนผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ... ... บาร์บีคิว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมักสัมพันธ์กับการดื่มสุราและการตะโกนพูดคุยเสียงดัง ...
COVID-19
14/08/2020
  relevance date