ค้นหา

 
Found: 3

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู ในวันที่ 11 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2560 และวันที่ 4 ก.ค. - 27 ส.ค. 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียว ...

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู ในวันที่ 11 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2560 และวันที่ 4 ก.ค. - 27 ส.ค. 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียว ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

... เลขานุการเอก เป็นผู้แทนบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้ชาวญี่ปุ่นรับฟัง ที่สำนักงานใหญ่ JICA Global Plaza กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 22 ก.ค.... ... กรุงโตเกียว เลขานุการเอกธีรางกูรฯ ได้บรรยายในหัวข้อ "130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่" ในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ...
  relevance date