ค้นหา

 
Found: 32

กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ...

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18

... มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 จากเดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560 เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกยังไม่เสร็จสิ้น ...

งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี และผู้มีอุปการคุณต่องานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะศิลปิน นักแสดง และผู้มีอุปการคุณต่องานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว         เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค ...

2013.10.18 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการหารือหุ้นส่วนการเมืองไทย- ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมการหารือหุ้นส่วนการเมืองไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ร่วมกับคณะกระทรวงการต่างประเทศไทย นำโดยนายสีหศักดิ์ ...
21/10/2013

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13

... ตังกิตตินันท์ ซึ่งได้คว้ารางวัล Silver Award ในงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13 และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ... ... Motegi Toshimitsu เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ...
18/02/2020

รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 8

... ได้เดินทางไปร่วมชมและเชียร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ณ เมืองซัปโปะโระ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 – 22 ก.พ. 60 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เดินทางไปร่วมชมและเชียร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ...

2013.11.18 เอกอัครราชทูตฯ เยือนวัดนิกายเนมบุทสึแห่งญี่ปุ่น

... ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของนิกายเนมบุทสึแห่งญี่ปุ่น และเคยใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมชาวพุทธโลก (World Buddhist Summit) ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
19/11/2013

2013.11.18 เอกอัครราชทูตฯ เยือนวัดนิกายเนมบุทสึแห่งญี่ปุ่น

... ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของนิกายเนมบุทสึแห่งญี่ปุ่น และเคยใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมชาวพุทธโลก (World Buddhist Summit) ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2551       เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
19/11/2013
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date