ค้นหา

 
Found: 3

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน Public Outreach and Civil Society Division สลธ. อาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน ...

วิดีทัศน์ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น (ในโอกาสครบ 130 ปี)

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ทั้งในระดับพระราชวงศ์ การเมือง เศรษฐกิจ และประชาชน จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ ...
17/06/2020
  relevance date