ค้นหา

 
Found: 48

นรม. ญป. เข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6 และการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและ กลต. ณ กรุงโซล

... อย่างต่อเนื่อง ชื่นชมการทำงานเพื่อความร่วมมือ รวปท. ในหลาย ๆ ด้านของ Trilateral Cooperation Secretariat (TCS) / หารือถึงสถานการณ์ความร่วมมือในปัจจุบันและทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยเห็นพ้องที่ควรจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านการรับมือภัยพิบัติ,...
30/12/2015

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

... เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งสถาบันสำหรับ การพัฒนาวิศวกรและบุลคลากรทางเทคนิคในรูปแบบของญี่ปุ่นแห่งแรก หรือ “โคเซ็น” ในไทย ๘. ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระหว่างไทย ...

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาค โดยจะร่วมมือกันเพื่อสันติภาพในอนุภูมิภาคและภูมิภาค และประเด็นทวิภาคี รวมทั้ง ความร่วมมือในหลายด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ทั้ง CPTPP, RCEP และ JTEPA รวมทั้งการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น ...

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแนะนำตัวและแสดงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 24 มกราคม ...

ศิลปินไทยร่วมแสดงใน Kishiko International Concert ครั้งที่ 26

... บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต The 26th Kishiko International Concert ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือในการนำศิลปินไทยมาแสดงดนตรีร่วมสมัยและดนตรีพื้นบ้าน ร่วมกับศิลปินจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ...
31/01/2018

2013.03.19 โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะไดได้จัดอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน

... โรงเรียนประถมศึกษายะกุโมะไดได้จัดทำอาหารนานาชาติหรืออาหารท้องถิ่นสำหรับอาหารกลางวันทุกเดือนใน 4 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมรายการอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันดังกล่าว     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษายะกุโมะได ...
19/03/2013

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวจากรัฐบาลไทยให้แก่ผู้ว่าราชการ จ.คุมะโมโตะ

... จ.คุมะโมโตะ ฟื้นตัวได้โดยเร็วและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Built Back Better) หากมีเรื่องใดที่ไทยสามารถให้ความร่วมมือได้ ไทยพร้อมและยินดีเสมอ นอกจากนี้ ยังได้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดฯ ...

2011.11.17 อท. สิงห์ทองฯ ให้การต้อนรับ สนง. ก.พ.ร.

... ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ...
17/11/2011

งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17

... ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้ความสนับสนุนอย่างเป็นเต็มที่ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานยังได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณนครโอซากาที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทยอย่างดียิ่งมากว่า 17 ปี ทำให้งานเทศกาลไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความผูกพันในระดับประชาชนระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งในวงกว้าง ...

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... เรือนรับรองรัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ ดังนี้ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 9.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date