ค้นหา

 
Found: 1

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ

... รองปลัดด้าระหว่างประเทศ กระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุโอกาสี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความรวมมือดสหกรณ์ไทยละญีปุ TPP และขอความร่วมมือเรื่อการเปิดตลาดของสิค้าเกษตรกรรมไทยญี่ปุ เมื่อวัที่ 15 ตุลาคม ...
  relevance date