ค้นหา

 
Found: 2

2014.07.02 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในการประชุมประจำปีสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย

... เพื่อให้คลายความกังวัลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจในไทย โดยชี้แจงเหตุผลที่ คสช. เข้าควบคุมอำนาจ ซึ่งทำด้วยความจำเป็นเพื่อนำมาซึ่งเสถียรภาพของประเทศให้มีความสมานฉันท์ ...
03/07/2014

2014.07.26-29 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดโอกินาวะ

... 2557ในการหารือกับผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองไทย และแผน Roadmap 3 ระยะของ คสช. และให้ความมั่นใจว่าชาวญี่ปุ่นสามารถดำเนินธุรกิจและท่องเที่ยวในไทยได้ตามปกติ และได้เห็นพ้องกับผู้ว่าราชการ ...
29/07/2014
  relevance date