ค้นหา

 
Found: 4

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.คะนะกะวะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วได้เดินทางเยือน จ. คะนะกะวะ ตามคำเชิญของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สมาชิกจังหวัดคะนะกะวะ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น ...
08/09/2015

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... สมาคมจะจัดตั้งใหม่ทุกครั้งภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ปัจจุบัน มีสมาชิก 46 คน จากจำนวน ส.จ. คะนะกะวะ 105 คน
03/12/2019

เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเดินทางเยือนจังหวัดคะนะกะวะ

เมื่อ 27 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้เดินทางเยือนจังหวัดคะนะกะวะตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งต้องการกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน...
27/11/2017

ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้หารือกับ นายฮิโระอะคิ ชิคิดะ (Mr. Hiroaki Shikida) ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ ซึ่งเดินทางมาพบเพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดคะนะกะวะ...
  relevance date