ค้นหา

 
Found: 12

2012.07.30 รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทางตอนเหนือของเกาะคิวชู

... นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ จ.คุมาโมโตะ จ.โออิตะ และ จ.ฟุกุโอกะ เพื่อมอบเช็คเงินสดของเงินช่วยเหลือดังกล่าว ดังนี้ 1) วันที่ 30 กรกฎาคม ...
08/08/2012

... สยามบรมราชกุมารี ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ

... สยามบรมราชกุมารี ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ His Majesty the Emperor of Japan, Tokyo. I have learnt with deep sorrow of the destructive earthquake in Kumamoto which has caused much loss in human lives and untold devastation. I humbly wish to express to Your Majesty as well as ...

... พระบรมราชินีนาถ ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ

... พระบรมราชินีนาถ ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมะโมะโตะ His Majesty the Emperor of Japan, Tokyo. The Queen and I are profoundly distressed by reports of the catastrophic earthquake which caused loss of lives, severe injuries and extensive damage to infrastructure and property in the Kumamoto ...

2014.08.30 – 09.01 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.คุมะโมโตะ

... ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นที่มีความแน่นแฟ้นมานาน และประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย - จ.คุมาโมโตะ ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุมะโมโตะ แสดงความสนใจที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ...
02/09/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ นำรถบัสไปรับผู้ประสบภัยคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู

... พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำรถบัสไปรับผู้ประสบภัยคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ที่จังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดโออิตะ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

... อาโอโมริ อิวาเตะ มิยากิ อะคิตะ โทจิกิ ฟุคุอิ มิเอะ ทตโทริ โอกายามะ โทคุชิมะ คากาวะ โคจิ นางาซากิ คุมาโมโตะ โออิตะ มิยาซากิ และคาโกชิมะ ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK    https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
COVID-19
08/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

... ยามากาตะ ฟุคุชิมะ โทจิกิ นีงาตะ ฟุคุอิ ชิสึโอกะ มิเอะ ชิกะ ทตโทริ ยามางุจิ คางาวะ โคจิ นางาซากิ คุมาโมโตะ มิยาซากิ คาโงชิมะ และโอกินาวะ * จังหวัดที่มีกำหนดผ่อนปรน / ผ่อนปรนการขอความร่วมมือปิดกิจการแล้ว ...
COVID-19
16/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... อะคิตะ นีกาตะ ยามานาชิ นากาโนะ ชิสึโอกะ วาคายามะ โอคายามะ ยามากุจิ คางาวะ โคจิ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโตะ คาโกชิมะ ❖ จังหวัดที่ขอความร่วมมือปิดกิจการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แต่อาจมีการยกเลิกก่อนกำหนด ...
COVID-19
07/05/2020

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

... ระดับความสูงที่สุดของคลื่น (เมตร) เวลาที่คลื่นจะถึงพื้นที่ (นาที) 1 คางาวะ 5 81 2 คาโกชิมะ 13 27 3 คานางาวะ 10 26 4 คุมาโมโตะ 4 131 5 โคจิ 34 3 6 ชิบะ 11 31 7 ชิซึโอกะ 33 2 8 กรุงโตเกียว 3 185 9 กรุงโตเกียว (เกาะรอบนอก) 31 11 10 โทคุชิมะ 24 6 11 นางาซากิ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date