ค้นหา

 
Found: 4

2014.03.17 การมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่องค์กร HELP Asian Women’s Shelter ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... HELP มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) และเหยื่อการค้ามนุษย์ในญี่ปุ่น โดยให้คำปรึกษาและให้ที่พักพิงแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น ที่ผ่านมา HELP ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กประมาณ ...
20/03/2014

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

... ถึงแม้ว่าเรื่องการหลอกลวงไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะมีมานานแล้ว และญี่ปุ่นเคยเป็นแหล่งทำงานและค้ามนุษย์ติดอันดับต้นๆ ของคนไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ... ... ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพก็ไม่มี หากเจ็บป่วยขึ้นมาจะทำอย่างไร ค่ารักษาพยาบาลที่ญี่ปุ่นก็แพงลิบลิ่ว นายเอจะมีเงินมาจ่ายค่ายาค่าหมอได้ไหม ...
  relevance date