ค้นหา

 
Found: 3

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรสาน ...

งานแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”

... ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จัดการแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู” ... ... การจัดการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ครบรอบ 84 พรรษา และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ...
20/09/2011

งานแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”

... ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จัดการแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู” ... ... การจัดการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ครบรอบ 84 พรรษา และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ...
20/09/2011
  relevance date