ค้นหา

 
Found: 4

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

... งานเทศกาลไทยร่วมกันคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 นี้มีทั้งสิ้นกว่า 180 คูหา... ... การสานตะกร้าไม้ไผ่และพลาสติก รวมทั้งนิทรรศการโปสเตอร์งานเทศกาลไทยตลอด 15 ปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม... ... และนางสาวไทยปี 2556 เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต...
21/05/2014

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [PDF]   Theme ของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17: "Discover Thailand's BEST"  [PDF]   โปสเตอร์งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17  [PDF]   ศิลปินที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 [PDF]   กำหนดการบนเวทีใหญ่งานเทศกาลไทยครั้งที่ ...

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [PDF] Theme ของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17: "Discover Thailand's BEST"  [PDF] โปสเตอร์งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17  [PDF] ศิลปินที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 [PDF] กำหนดการบนเวทีใหญ่งานเทศกาลไทยครั้งที่ ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะโคโตได ... ....มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ... ... โดยงานเทศกาลไทยดังกล่าวถือเป็นการจัดงานเทศกาลไทยครั้งแรกในภูมิภาคโตโฮกุ ...
  relevance date