ค้นหา

 
Found: 7

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... ซึ่งจะแสดงในงานเทศกาลไทยด้วย โดยมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าทำข่าวกว่า 30 ราย VTR ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [YOUTUBE] Press Release  งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [PDF] Theme ของงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ ...

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... ซึ่งจะแสดงในงานเทศกาลไทยด้วย โดยมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าทำข่าวกว่า 30 ราย  VTR ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [YOUTUBE]   Press Release  งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [PDF]   Theme ของงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ ...

งานเทศกาลไทย นครโอซากา ครั้งที่ 17

... ได้เข้าร่วามพิธีเปิดงานเทศกาลไทย นครโอซากา ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ นครโอซากา ภายใต้การนำของนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ... ... เอกอัครราชทูตบรรสานยังได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณนครโอซากาที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทยอย่างดียิ่งมากว่า 17 ปี ทำให้งานเทศกาลไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความผูกพันในระดับประชาชนระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งในวงกว้าง ... ... นอกเหนือจากการจัดงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว และนครโอซากาแล้ว รัฐบาลไทยมีกำหนดจะจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอื่น ...

งานเทศกาลไทย เมืองเซนได 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย เมืองเซนได ครั้งที่ 5 สวนสาธารณะโคโตได ... ....มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย เมืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ...

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 เปิดตัวขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

... พฤษภาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Thai Festival 2016 - Discover Thailand’s ... ... รองผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว / นาย Setsuo Iuchi อธิบดีกรมนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภูมิภาค ... ... และประธานสมาพันธ์ธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น งานเทศกาลไทยเป็นงานเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร ... ... รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ...

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 จากเดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560 เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกยังไม่เสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูต ...

งานเทศกาลไทย เมืองเซนได 2018

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย เมืองเซนได ครั้งที่ 6 สวนสาธารณะโคโตได ... ... ของเมืองเซนได เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย เมืองเซนได ... ... ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิ.ย. 2561 โดยคูหาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
  relevance date