ค้นหา

 
Found: 12

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2017

... ยังประสงค์จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเมือง งานเทศกาลไทย มืองเซนไดในปีนี้ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 60 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4

... ยังประสงค์จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเมือง งานเทศกาลไทย มืองเซนไดในปีนี้ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิ.ย. 59 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7

... นายชินยะ เอนโดะ รองผู้ว่าจังหวดมิยากิ และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิ.ย. 2562 ซึ่งในปีนี้สถานทูตได้จัดกิจกรรม workshop ร้อยพวงมาลัย ...

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2018

... คาวาบะตะ รองผู้ว่าจังหวดมิยากิ และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไ ซึ่งจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิ.ย. 2561 โดยคูหาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีนี้ จัดนิทรรศการพิเศษหัวข้อ ...

2013.10.06 งานเทศกาลไทยในเมืองเซนไ ครั้งที่ 1 และ Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

... ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนไดครั้งที่ 1 ลานอาซุโตะนางาโจโนโมริและงาน Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN ซึ่งจัดขึ้น Xebio Arena เมืองเซนไ     งานเทศกาลไทยฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2556  โดยความร่วมมือของ Junior Chamber International Sendai และเมืองเซนไ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
11/10/2013

2014.06.28-29 งานเทศกาลไทยในเซนไ ครั้งที่ 2

... มิถุนายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในเซนไ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ลานกิจกรรมสวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ จังหวัดมิยางิ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไดเป็นผู้จัด ...
01/07/2014

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2018

จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ ฟรีค่าเข้าชมงาน จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สวนสาธารณะโคโตไ ...

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2016

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จะมีการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4 ขึ้นที่ลานสวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์) และ 10.00-19.00 น. (วันอาทิตย์)โดยในงานจะมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย ...

งานเทศกาลไทย มืองโอซากา ครั้งที่ 15

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย นครโอซากา ครั้งที่ 15 สวนสาธารณะ... ... ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประจำนครโอซากาและผู้แทนจากเมืองโอซากา และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย... ... กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ซนไทยวิลเลียน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ... ... และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ... ... รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยด้วย งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียวในปีนี้ ... ... เมืองนาโกยา (๒ – ๓ มิ.ย.) เมืองเซนไ (๑๖-๑๗ มิ.ย.) จังหวัดชิสึโอกะ ...
12/05/2018
Pages: 1 2 Next
  relevance date