ค้นหา

 
Found: 12

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 เปิดตัวขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ ... ... และประธานสมาพันธ์ธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น งานเทศกาลไทยเป็นงานเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร ... ... นครโอซากา เมืองนาโกย่า เมืองเซนไ และเมืองชิสึโอกะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมไทยในญี่ปุ่น ... ... รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ...

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ร่วมอำลา ... ... ที่เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ... ... ท่านได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้นและใกล้ชิดอย่างรอบด้าน ... ... ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น เมื่อปี ... ... จังหวัดยามากาตะ เมืองเซนไ และการขยายการจัดงานเทศกาลไทยไปยังอีกหลาย ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date