ค้นหา

 
Found: 2

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส ... ... (ไซริวการ์ด) เอกสารบิดามารดาญี่ปุ่ คำร้องนิติกรณ์  สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ ... ... กรณีบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสภายหลังบุตรเกิด ... ... อย่างไรก็ดี กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่ กฎหมายญี่ปุ่นบังคับให้สละสัญชาติเดิมภายใน ...
02/11/2018

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ผู้ร้อง (คู่สมรสหรือคู่หย่า) ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้ การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ...
  relevance date