ค้นหา

 
Found: 177

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

... ในการนำวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฯ มาปรุงเป็นอาหารไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและวัตถุดิบของจังหวัดชิบะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและญี่ปุ่น
02/09/2016

... เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 1,000 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายคาซุนาริ ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

... ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยจังหวัดชิบะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่าง ... ... และภริยาได้มีโอกาสพบกับนักศึกษาไทยจำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Monitoring Tour ที่จัดโดย .ชิบะ เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ ...
05/02/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba Citizen's Day

... มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดชิบะ ปลูกฝังความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดชิบะได้รู้จักประเทศต่าง ๆ ด้วย โดยแต่ละปีจังหวัดจะเชิญสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมงาน และประเทศไทยก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในปีนี้ ...
19/06/2016

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 นาย Seiichi Ui นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่มีการมาถ่ายทำละครและภาพยนตร์ไทยที่เมืองฯ ...

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50,000 บาท แก่วัดที่ได้สนับสนุนคุ้มครองคนไทยและช่วยเหลืองานกงสุล ...

บทความเกี่ยวกับงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผวจ. ชิบะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จาก นสพ. Sankei

... ได้นำวัตถุดิบจากจังหวัดชิบะมาปรุงเป็นอาหารไทย เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยและวัตถุดิบของจังหวัดชิบะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและญี่ปุ่น บทความจาก นสพ. Sankei ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2559 ภารกิจ ...

อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการงานบวชเนกขัมมะปฎิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพบปะกับชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ...
23/11/2018

นายกเทศมนตรีเมืองคาโทริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเซอิจิ อุอิ นายกเทศมนตรี เมืองคาโทริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่คนไทยซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 18 Next
  relevance date