ค้นหา

 
Found: 2

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองโดย สส. โอะกินะวะ

... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจังหวัดโอะกินะวะ ทั้งนี้ จังหวัดโอะกินะวะเป็นแหล่งผลิตเหล้าอะวะโมะริ ซึ่งใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตมายาวนานถึง 600 ปี ...

2012.02.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะประธานหอการค้าเมืองนะหะ จังหวัดโอะกินะวะ

... และได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและสปา รวมทั้งพบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ประจำจังหวัดโอะกินะวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวไทยที่อาศัยในจังหวัดโอะกินะวะ
04/04/2012
  relevance date