ค้นหา

 
Found: 17

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... พฤษภาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้หาหรือกับรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์สิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

... เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต ...

คณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MRA Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล รองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารจาก MRA Foundation ได้นำนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chuo ...

คณะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร Global Initiatives in Management (GIM) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

2013.08.26 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา มาเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
27/08/2013

คณะนิสิตไทยและญี่ปุ่นจากโครงการ OCA เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชูโอ จากโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย ...
OCA
30/05/2018

2014.06.09 อุปทูตบรรยายแก่คณะโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณะโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ซึ่งอยู่ในระหว่างเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น ...
11/06/2014

คณบดีและรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ...

คณะนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

... อัครราชทูตให้การต้อนรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จำนวน 6 คน มาเยือนสถานเอกอัครราชทูต ...
30/10/2014

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวยาซูโกะ นาคาอิ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date