ค้นหา

 
Found: 2

งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิซึโอกะ 2018

งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิซึโอกะ 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ 26 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอาโอบะชิมโบโรด ค่าเข้าร่วมชมงานฟรี ...

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

... เวลาที่คลื่นจะถึงพื้นที่ (นาที) 1 คางาวะ 5 81 2 คาโกชิมะ 13 27 3 คานางาวะ 10 26 4 คุมาโมโตะ 4 131 5 โคจิ 34 3 6 ชิบะ 11 31 7 ชิซึโอกะ 33 2 8 กรุงโตเกียว 3 185 9 กรุงโตเกียว (เกาะรอบนอก) 31 11 10 โทคุชิมะ 24 6 11 นางาซากิ 4 127 12 ฟุคุโอกะ 4 194 13 มิยาซากิ ...
  relevance date