ค้นหา

 
Found: 20

2013.08.31 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเทศกาลไทยในชิสึโอกะ

... ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทยในชิสึโอกะ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมไทย - ญี่ปุ่นแห่งชิสึโอกะ ที่ Aoba Symbol Road เขตอาโออิ จ.ชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 เพื่อเผยแพร่ความนิยมไทยใน จ.ชิสึโอกะ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและ ...
04/09/2013

เอกอัครราชทูต เดินทางเยือนจังหวัดชิสึโอกะ

... กรุงโตเกียว เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน Hagoromo Foods ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ตั้งอยู่ใน จ.ชิสึโอกะ โดยมีนายยาสุโอะ โกโตะ ประธานบริษัท Hogoromo Foods และประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองชิสึโอกะ ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น นางามาสะ ครั้งที่ 34 ณ เมืองชิสึโอกะ

... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและกล่าวเปิดงาน เทศกาลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น นางามาสะ ครั้งที่ 34 ณ ย่านการค้าถนนเซงเกน จ. ชิสึโอกะ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-ชิสึโอกะ

... พร้อมขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น จากนั้น ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ชิสึโอกะ และพบกับสมาคมมิตรภาพไทย-ชิสึโอกะด้วย

เอกอัครราชทูตเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8

... กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8 หนสวนสาธารณะอาโอบะโคเอ็น จ.ชิสึโอกะ โดยได้รับเกียรติจากนางโยโกะ คามิกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ ๑๐

... เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพไทย-ชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ส.ค. ๖๒ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ ...

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

... เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทุต เพื่อหารือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย - ชิสึโอกะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่นางโยโกะ คามิคาวะ ได้รับการคัดเลือกในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ...

เทศกาลนางามาสะมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 32

... เข้าร่วมในพิธีเปิดและขบวนพาเหรดงานเทศกาลนางามาสะมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 32 ณ ย่านการค้าเซงเกน จ. ชิสึโอกะ โดยที่ปรึกษารณิดาได้กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาวรณิดา ...
08/10/2017

เทศกาลนางามาสะมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่30

... ร่วมในพิธีเปิดและขบวนพาเหรดงานเทศกาลนางามาสะมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 30 ณ ย่านการค้าเซงเกน จ. ชิสึโอกะ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต พร้อมด้วยนางภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date