ค้นหา

 
Found: 380

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

... รีบปิดแก๊สและดับไฟ ก่อนออกจากบ้านให้ปิดวาล์วแก๊สและตัดคัทเอาท์ไฟฟ้าด้วย ถ้าอยู่ชั้น 2 ไม่ต้องลงมาข้างล่าง (ชั้น 2 ปลอดภัยกว่าชั้น 1) ใส่รองเท้า ไม่ควรเดินเท้าเปล่า (เพราะเศษแก้วอาจบาดได้) ดูแลความปลอดภัยให้เด็กและผู้สูงอายุ ...

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับสายการบินต่ าง ๆ ที่พร้อมจัดเที่ยวบินลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่ นนี้  สายการบินต่างก็มีเงื่ อนไขและข้อจำกัดที่ต่าง ๆ กัน บางสายการบินหยุดทำการบินโดยสิ้ ...
03/05/2020

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... โดยตั้งเป้าให้มีบุคลากรด้านเทคนิคจากต่างประเทศทำงานในญี่ปุ่น 5,000 คน ภายในปลายปี งปม. 2560 โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับลดเกณฑ์การให้สถานภาพอยู่อาศัยถาวร จากเดิมที่ต้องพำนักในญี่ปุ่นติดต่อกัน 5 ปี ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... และออสเตรเลีย รวม 78,400 ตัน/ปี เท่านั้น และยังคงอัตราภาษีนำเข้าข้าวนอกโควตาไว้ที่ 341 เยน/ก.ก. ไว้เช่นเดิม อย่างไรก็ดี จากการที่ข้าวของสหรัฐฯ และออสเตรเลียเข้ามาในตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น จะทำให้มีปริมาณการกระจายข้าวในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ...
30/12/2015

พัฒนาการของ คสพ. ญี่ปุ่น – กลต. ในห้วงการประชุมผู้นำ ญี่ปุ่น-จีน-กลต.

... ผู้นำทั้งสองยืนยันที่จะใช้ความเป็นผู้นำในการรับผิดชอบการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานจากข้อตกลงนี้ และยังใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง ...
12/01/2016

การเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของ นรม. ญป. และสถานะการดำเนินโครงการระบบรางของ ญป. ใน ตปท.

... ที่ใช้ระบบรถไฟชินคันเซนของญี่ปุ่นต่อจากไต้หวัน ที่เปิดใช้ระบบในปี 2550 ในเส้นทาง Taipei – Gaoxiong ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ 7 บริษัทญี่ปุ่น เช่น JR Central, Mitsui Corporation, Mitsubishi Heavy อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของรถไฟชินคันเซ็นของไต้หวันไม่สดใสนัก โดยการรถไฟของไต้หวันได้ลดการลงทุนในโครงการดังกล่าวลงเหลือร้อยละ ...
12/01/2016

มาตรการเร่งด่วนต่อนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ปชช.ทุกภาคส่วนของญี่ปุ่น

... การบรรลุข้อตกลงโดยส่วนใหญ่ของ TPP จะช่วยเสริมสร้างด้านการเกษตร และ SME (2) คำถาม รบ. จะดำเนินการอย่างไรกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลพยาบาล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ...
12/01/2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล ...

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

นรม. ญป. เข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6 และการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและ กลต. ณ กรุงโซล

... รวมถึงการรื้อฟื้นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ รมว. กต. (2) จัดการหารือด้าน ศก. ในระดับสูงในช่วงต้นปี 2559 (3) พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเริ่มใช้กลไลการประสานงานทางอากาศและทะเล (Maritime and Aerial Communication Mechanism between the Japan-China defense authorities) ระหว่าง กห. โดยเร็ว (4) เริ่มการหารือบนพื้นฐาน ...
30/12/2015
Pages: 1 2 3 4 5 ... 38 Next
  relevance date