ค้นหา

 
Found: 5

คณะครู นักเรียนแะผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุสเยือนสถานเอกอัครราทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เอกอัครราทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนแะผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุส นำโดยนายอัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนดนตรีวีมุส ... ... แะมีประสบการณ์ในการแสดงคอนเสริต์บนเวทีระดับโกพร้อมทั้งแกเปี่ยนวัฒนธรรมแะแนวคิดกับเพื่อนนักดนตรีต่างาติ

โรงเรียนดนตรีวีมุสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราทูต

... นำคณะครูแะนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวพร้อมทั้งได้บรรเงดนตรีคาสสิคให้เอกอัครราทูตฯ แะข้าราการทีมประเทศไทยได้รับฟัง คณะโรงเรียนดนตรีวีมุส อยู่ในระหว่างเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Tokyo Simon Philharmonic Orchestra แะวง Asia Junior Orchestra ที่ Suntory Hall ในคืนวันที่ ...

2013.12.18 สถานเอกอัครราทูตร่วมงานคอนเสิร์ตอาเซียน-ญี่ปุ่น “Drums & Voices”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายวราวุธ ภู่อภิญญา อัครราทูตที่ปรึกษา แะข้าราการเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตอาเซียน-ญี่ปุ่น ... ... ร่วมแสดงดนตรีกับศิปินญี่ปุ่นโดยใ้เครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศอาเซียนแะญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนแะญี่ปุ่นผ่านศิปการดนตรี โดยการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านของแต่ะประเทศให้เข้ากันอย่างงตัว ...
08/01/2014

างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 10 : างไทยที่สวนางอิิฮารา จ.ิบะ (1)

... างที่สวนางแห่งนี้ มีความสามารถแำนาญด้านการแสดงเป็นพิเศษ ทั้งวาดรูป เต้นระบำ เนดนตรี่นกายกรรมาง ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้าวญี่ปุ่นทั้งผู้ใหญ่แะเด็กๆ นอกจากนี้ ผู้มจะได้มีโอกาสสัมผัสกับางไทยแางอื่นๆ ...

างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 12 : างไทยที่สวนางอิิฮารา จ.ิบะ (3)

... มีทั้งโว์ นั่ง ยืน หมุนตัวบนเก้าอี้ เนดนตรีะวาดภาพ างแสดงกายกรรมร่วมกับควาญาง างนดนตรี างมินิสตาร์ วาดรูป ผงานศิปะภาพวาดของางังจากการแสดง ผู้มมีโอกาสสัมผัสางอย่างใกิดโดยการให้อาหาราง ...
  relevance date