ค้นหา

 
Found: 23

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference Dinner เนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล อาทิ การออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัล การสร้าง smart city ใน ...
30/05/2019

พัฒนาการของ คสพ. ญี่ปุ่น – กลต. ในห้วงการประชุมผู้นำ ญี่ปุ่น-จีน-กลต.

... (ฝ่ายญี่ปุ่นนำโดยนาย Kimihiro Ishikane อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย และฝ่าย กลต.นำโดยอธิบดีกรมเอเชีย... ... Settlement and Economic Cooperation Agreement เมื่ ค.ศ.1965 อย่างไรก็ดี ฝ่าย กลต.ยืนกรานว่าต้องการให้... ... กลต. เมื่ 28 ธ.ค. 58 ณ กรุงโซล ซึ่งใช้เวลาการหารือกว่า 1 ชม. 20 นาที มีสาระสำคัญของการหารือ...
12/01/2016

นาย ICHITA YAMAMOTO สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... และหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ผลงานทางดนตรีของนาย YAMAMOTO เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 นาย ICHITA YAMAMOTO สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น ...

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

... เครื่อง​จักรกล​และ​อุปกรณ์​ต่างๆ รถยนต์ เครื่องใช้​ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์​จาก​โลหะ​เหล็ก... ... ผลิตภัณฑ์​ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์​อาหาร วัตถุดิบ​ต่างๆ สิ่งทอ รหัส​โทรศัพท์ โทรศัพท์​จาก​ต่างประเทศ​เข้า​ประเทศ​ญี่ปุ่น​ให้​กด... ... เป็น​ประเทศ​หมู่เกาะ​ใน ภูมิภาคเอเชีย​ตะวันออก ตั้งอยู่​ใน​มหาสมุทรแป​ซิฟิก...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... ประเทศในห้วงการประชุม APEC ที่กรุงมะนิลา เมื่ 18 พ.ย. 58 ผู้นำประเทศสมาชิก ... ... เข้าสู่การดำเนินการตามขั้นตอนภายในของแต่ละประเทศเพื่อนำไปสู่การลงนามร่วมกันและมีผลใช้บังคับต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ... ... ที่แข็งขันมากขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเนื่องจากเป็น ... ... ได้กล่าวว่า TPP จะช่วยเสริมสร้าง คสพ.ทาง ศก.ให้แก่ประเทศต่าง ...
30/12/2015

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการส่งออกระบบโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่น

... ความเคลื่อนไหวในการดำเนินโครงการพื้นฐานในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของจีนและญี่ปุ่นมีความเด่นชัดและเห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา จีนได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และได้เปิดทำการแล้วเมื่ 16 ม.ค. 59 รวมทั้งเทคนิคการต่อรองและการเจรจากับประเทศต่าง ๆ ของจีน ซึ่งใช้ประเด็นทางการเมืองเข้ามาเป็นข้อต่อรองด้วย ซึ่งแกนนำพรรค LDP ของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยว่า เคยได้รับการบอกกล่าวจากฝ่ายเมียนมาว่า ...
09/03/2016

2012.12.18-19 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD รับรางวัล Asia Cosmopolitan Awards

... ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจังหวัดนาราในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการสืบสานวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดนารา และเมืองหลวงเก่าต่าง ๆ ในเอเชีย รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย การที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยและบ่งบอกถึงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถของชาวไทย ...
26/12/2012

2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

... ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่างๆ ดังนี้      1. เทศกาลนางามาสะมิตรภาพญี่ปุ่น ... ... ได้สนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  ... ... ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทย สายการบินเอเชีย แอตแลนติก และโรงแรมที่พัก ... ... ภายในงานมีอาหารให้ชิม เช่น ต้มยำกุ้ง ผลไม้และขนมไทย ...
18/10/2013

วัดนิตไทยจิ

... การค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเอเชีย เพราะเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง... ... เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุที่แท้เช่นนี้ เป็นของมีค่าอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับพุทธศาสนิกชน... ... ในกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีสมณทูตจากประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่น...
15/06/2016

การเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของ นรม. ญป. และสถานะการดำเนินโครงการระบบรางของ ญป. ใน ตปท.

... ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ปธน.Pranab Mukherjee เมื่ 12 ธ.ค. 58 / หารือวิภาคีกับ ... ....เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์โดยสันติ ... ... เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และ อช.ตอ.ฉต. ซึ่ง ... ... ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่าง ปชช. ผู้นำทั้งสองได้ตั้งเป้าหมายจำนวนนักเรียนต่างชาติของอินเดียในญี่ปุ่นจำนวน ...
12/01/2016
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date