ค้นหา

 
Found: 51

ความสัมพันธ์ระหว่างพระราวงศ์ไทยกับญี่ปุ่น "ครึ่งศตวรรษแห่งพระราไมตรี"

ด้วยดวงใจอาลัยยิ่ง : ครึ่งศตวรรษแห่งพระราไมตรี สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ... ... มีพระราวงศ์และผู้นำของประเทศต่าง ๆ เสด็จและเดินทางเข้าร่วมงานกว่า... ... เนื่องจากเป็นการเสด็จเยือนในโอกาสที่เศร้าโศก ซึ่งแสดงถึงความอาลัยและความผูกพันที่เจ้าายอากิิโนะและเจ้าหญิงอากิิโนะทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...

เอกอัครราทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ข้าราการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราทูต ... ... ท่านได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้นและใกล้ิดอย่างรอบด้าน... ... ซึ่งสถานเอกอัครราทูตได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งาติญี่ปุ่นนำโบราณวัตถุของไทยจำนวนมากกว่า 100 ิ้น มาแสดงที่กรุงโตเกียวและเมืองคิวู...

งานแฟั่นโว์และนิทรรศการ Thai Textile: A Touch of Thai in Tokyo

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน บุนนาค ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแฟั่นโว์และนิทรรศการ ... ... เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราินีนาถ... ... การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับผ้าไทย การแสดงวิวัฒนาการของการผลิตผ้าไทยในการนำเส้นใยต้านแบคทีเรียมาผสมผสาน...
19/08/2019

The Mall Japan Discovery Sparkling Setouchi

ขอเิญเข้าร่วมงาน Japan Discovery Sparkling Setouchi ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ... ... และตระการตากับโว์วัฒนธรรมโบราณสุดยิ่งใหญ่ Hiroshima Kagura Show ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในเอเียมาให้ทุกท่านได้รับม ขอเิญเข้าร่วมงาน ...
07/08/2019

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒

... เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย... ... กรุงโตเกียว และคณะเอกอัครราทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย... ... โดยภาพถ่ายที่นะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้าวญี่ปุ่นได้เข้ามต่อไป...

เอกอัครราทูตฯ เข้าร่วมการสัมมนาการประุมสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมการสัมมนาในการประุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย ... ... – Japan: the way forward” โดยได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าจะมีอย่างต่อเนื่องภายใต้รัฐบาลุดใหม่ และแสดงความขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้ความ่วยเหลือแก่ฝ่ายไทยเสมอมา ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว

... เมษายน 2562 เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระายาในเจ้าายทาคามาโดะ พระภาดา... ... ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า... ... โดยภาพถ่ายที่นะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้าวญี่ปุ่นได้เข้าม...

เอกอัครราทูตได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราการจังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน พร้อมด้วยภริยา รักษาการกงสุลใหญ่ ... ... เอกอัครราทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น ส่วนจังหวัดเอฮิเมะ... ... และมีคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดถึง 140 คน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและระดับประนของประเทศไทยและจังหวัดเอฮิเมะ...
13/03/2019

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนประนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราอาณาจักร

ตามที่มีพระรากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาิกสภาผู้แทนราษฎร ... ... จะจัดการเลือกตั้งนอกราอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม... ... หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และ สำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เ่น...
29/01/2019

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนประนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราอาณาจักร

ตามที่มีพระรากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาิกสภาผู้แทนราษฎร ... ... จะจัดการเลือกตั้งนอกราอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม... ... หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และ สำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เ่น...
25/01/2019
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date