ค้นหา

 
Found: 50

งานแฟั่นโว์และนิทรรศการ Thai Textile: A Touch of Thai in Tokyo

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน บุนนาค ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแฟั่นโว์และนิทรรศการ ... ... เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราินีนาถ... ... การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับผ้าไทย การแสดงวิวัฒนาการของการผลิตผ้าไทยในการนำเส้นใยต้านแบคทีเรียมาผสมผสาน...
19/08/2019

The Mall Japan Discovery Sparkling Setouchi

ขอเิญเข้าร่วมงาน Japan Discovery Sparkling Setouchi ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ... ... และตระการตากับโว์วัฒนธรรมโบราณสุดยิ่งใหญ่ Hiroshima Kagura Show ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในเอเียมาให้ทุกท่านได้รับม ขอเิญเข้าร่วมงาน ...
07/08/2019

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒

... เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย... ... กรุงโตเกียว และคณะเอกอัครราทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย... ... โดยภาพถ่ายที่นะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้าวญี่ปุ่นได้เข้ามต่อไป...

เอกอัครราทูตฯ เข้าร่วมการสัมมนาการประุมสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมการสัมมนาในการประุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย ... ... – Japan: the way forward” โดยได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าจะมีอย่างต่อเนื่องภายใต้รัฐบาลุดใหม่ และแสดงความขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้ความ่วยเหลือแก่ฝ่ายไทยเสมอมา ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว

... เมษายน 2562 เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระายาในเจ้าายทาคามาโดะ พระภาดา... ... ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า... ... โดยภาพถ่ายที่นะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้าวญี่ปุ่นได้เข้าม...

เอกอัครราทูตได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราการจังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน พร้อมด้วยภริยา รักษาการกงสุลใหญ่ ... ... เอกอัครราทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น ส่วนจังหวัดเอฮิเมะ... ... และมีคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดถึง 140 คน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและระดับประนของประเทศไทยและจังหวัดเอฮิเมะ...
13/03/2019

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนประนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราอาณาจักร

ตามที่มีพระรากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาิกสภาผู้แทนราษฎร ... ... จะจัดการเลือกตั้งนอกราอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม... ... หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และ สำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เ่น...
29/01/2019

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนประนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราอาณาจักร

ตามที่มีพระรากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาิกสภาผู้แทนราษฎร ... ... จะจัดการเลือกตั้งนอกราอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม... ... หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และ สำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เ่น...
25/01/2019

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum เิญวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

... ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอา นายกรัฐมนตรี และผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา... ... ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ณ โรงแรม... ... กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ สรุปสาระสำคัญดังนี้...

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะเอะ Ukiyo-e ุดบนแผ่นดินพระราา (Legendary Land of the King)

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนทุกท่านเข้ามการจัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะเอะ Ukiyo-e ุดบนแผ่นดินพระราา (Legendary Land of the King) ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2018 ณ ศูนย์ ASEAN – JAPAN CENTRE โดยไม่เสียค่าเข้าม ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date