ค้นหา

 
Found: 46

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว

... เมษายน 2562 เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระายาในเจ้าายทาคามาโดะ พระภาดา... ... ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า... ... โดยภาพถ่ายที่นะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้าวญี่ปุ่นได้เข้าม...

เอกอัครราทูตได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราการจังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เอกอัครราทูตบรรสาน พร้อมด้วยภริยา รักษาการกงสุลใหญ่ ... ... เอกอัครราทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น ส่วนจังหวัดเอฮิเมะ... ... และมีคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดถึง 140 คน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและระดับประนของประเทศไทยและจังหวัดเอฮิเมะ...
13/03/2019

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนประนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราอาณาจักร

ตามที่มีพระรากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาิกสภาผู้แทนราษฎร ... ... จะจัดการเลือกตั้งนอกราอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม... ... หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และ สำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เ่น...
29/01/2019

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนประนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราอาณาจักร

ตามที่มีพระรากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาิกสภาผู้แทนราษฎร ... ... จะจัดการเลือกตั้งนอกราอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม... ... หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และ สำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เ่น...
25/01/2019

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum เิญวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

... ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอา นายกรัฐมนตรี และผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา... ... ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ณ โรงแรม... ... กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ สรุปสาระสำคัญดังนี้...

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะเอะ Ukiyo-e ุดบนแผ่นดินพระราา (Legendary Land of the King)

สถานเอกอัครราทูตฯ ขอเิญวนทุกท่านเข้ามการจัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะเอะ Ukiyo-e ุดบนแผ่นดินพระราา (Legendary Land of the King) ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2018 ณ ศูนย์ ASEAN – JAPAN CENTRE โดยไม่เสียค่าเข้าม ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว

... – ๑๓.๓๐ น.) เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระายาในเจ้าายทาคามาโดะ พระภาดา... ... ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า... ... โดยภาพถ่ายที่นะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้าวญี่ปุ่นได้เข้าม...
19/04/2018

ผู้บริหารโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัย Gakkugei ระดับมัธยมปลายเข้าพบเอกอัครราทูตฯ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 นายฮิโริ โอโนะ (Hiroshi Ohno) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ... ... ในระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็นจำนวนกว่า... ... รู้สึกประทับใจและขอบคุณที่โรงเรียนได้มีส่วนสร้างบุคลากรที่มีค่าให้แก่ประเทศไทยจำนวนมาก และแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น...
28/03/2018

เอกอัครราทูตเข้าร่วมมคอนเสิร์ต “130th Anniversary of Thailand-Japan Relations”

....ย. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยภริยาและข้าราการทีมประเทศไทย... ... Shiminkan Hall เมืองคาวาซากิ จ.คานากาวะ แสดงโดยวงดนตรี Feroci Philharmonic Winds ซึ่งเป็นวงดนตรีประเภทเครื่องเป่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร... ... ผสมผสานกับการบรรเลงออเคสตร้าอย่างลงตัว ทั้งยังมีการประพันธ์บทเพลงพิเศษ...
14/11/2017

คอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น โดยวง Feroci Philharmonic Winds

สถานเอกอัครราทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเิญวนพี่น้องาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่าน และโปรดักวนเพื่อนฝูงของท่าน เข้ามคอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น แสดงโดยวง Feroci Philharmonic Winds ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ...
24/10/2017
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date