ค้นหา

 
Found: 1

นรม. ญป. เข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6 และการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและ กลต. ณ กรุงโซล

... และกิจกรรมด้านการแพทย์/สาธารณสุข เช่น นโยบายป้องกันโรคติดต่อ และการส่งเสริม... ... นโยบายต่อการก่อวินาศกรรมและปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา : นรม. Abe เห็นว่า ISIL เป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อประชาคมโลก... ... และยินดีต่อการเริ่มหารือด้านนโยบายเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมระหว่าง ญป.-จีน-กลต. และ ญป.-จีน-กลต.-แอฟริกา...
30/12/2015
  relevance date