ค้นหา

 
Found: 257

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ระบุเรื่องการสมรสฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน และคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด หากสมรสกับคนไทยหรือคนต่าง ชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส หรือคนอินจุริโชเมโชฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการตางประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน ...
23/07/2019

2014.07.26-29 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดโอกินาวะ

... ได้นำ EM ไปเผยแพร่ในไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และเคยมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา EM Ball ในช่วงที่ไทยเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2554 ตลอดจนยังมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้ EM อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือน จ.โอกินาวะ เพื่อร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ...
29/07/2014

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... เอกสารของบิดามารดาต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น คำร้องนิติกรณ์  สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์... ... จะขอสัญชาติไทยให้กับบุตรที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร A. บุตรของคนไทยที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น...
02/11/2018

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ซึ่งจำเป็นที่แต่ละประเทศจะต้องใช้มาตรการการเงินและการคลังที่เหมาะสมในการรับมือ... ... การสร้างอุตสาหกรรมกีฬา เช่น การสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น... ... ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในอาเซียนทั้งหมด 11,328 บริษัท โดย ไทยเป็นประเทศที่บริษัทญี่ปุ่นไปลงทุนมากที่สุด...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ

... ด้านการนำหุ่นยนต์มาใช้สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนมีความร่วมมือกับไทยในหลายด้าน อาทิ กีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เมื่อเช้าวันที่ 9 ก.พ. รองนายกสมคิดฯ ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุน ... ... ที่กำลังจะตั้งขึ้น จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตอนใต้ในทุกมิติและทุกระดับ ขณะนี้ ...

2013.01.20 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
23/01/2013

2013.05.11-12 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 14

... ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทย... ... เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย... ... ฮามาดะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...
31/05/2013

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

... คนไทยที่มาท่องเที่ยวอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่างหาถังขยะได้ยากเหลือเกิน ไม่เหมือนเมืองไทย สาเหตุนั่นก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีการรณรงค์ให้เก็บขยะไปทิ้งนั่นเอง จึงทำให้บ้านเมืองเขาดูสะอาดตาอยู่เสมอ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... มีประเทศที่แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วม TPP เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลต. อซ. ฟป. และไทย ซึ่งญี่ปุ่นมีท่าทีสอดคล้องกับสหรัฐฯ และประเทศสมาชิกอื่น ... ... และยังคงอัตราภาษีนำเข้าข้าวนอกโควตาไว้ที่ 341 เยน/ก.ก. ไว้เช่นเดิม อย่างไรก็ดี จากการที่ข้าวของสหรัฐฯ และออสเตรเลียเข้ามาในตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น ...
30/12/2015

ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... หรือช่วงต้นปี 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยจังหวัดคะนะกะวะมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 26 Next
  relevance date