ค้นหา

 
Found: 114

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

ศึกษาต่อในญี่ปุ่ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการศึกษาต่อในญี่ปุ่ ... ... และด้วยความเป็นชาวต่างชาติ ทำให้ต้องใช้ความพยายามมากกว่านักเรียนคนอื่น ... ... จึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในช่วงแรก แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น ... ... หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

ศึกษาต่อในญี่ปุ่ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการศึกษาต่อในญี่ปุ่ ... ... และด้วยความเป็นชาวต่างชาติ ทำให้ต้องใช้ความพยายามมากกว่านักเรียนคนอื่น ... ... จึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในช่วงแรก แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น ... ... หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการศึกษาต่อในญี่ปุ่ ระบบการศึกษา ระบบการเรียนการสอนในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2... ... และด้วยความเป็นชาวต่างชาติ ทำให้ต้องใช้ความพยายามมากกว่านักเรียนคนอื่น ... ... จึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในช่วงแรก แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น ... ... หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...
24/05/2016

2013.04.20 ออท.และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่ (Thai Network in Japan: TNJ)

... เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่ และพัฒนาศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นในด้านต่างๆช่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันครอบครัว ...
24/04/2013

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วั เมื่อวันที่ ... ... ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์หลอกลวงคนไทยไปลักลอบทำงานในญี่ปุ่นโดยอาศัยช่องว่างจากการได้รับยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นดังกล่าว... ... โดยอ้างว่ามีงานกรรมกรให้ทำในต่างจังหวัดของญี่ปุ่ช่ รับจ้างปลูกผัก กรรมกรก่อสร้าง ถึงแม้ว่าเรื่องการหลอกลวงไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะมีมานานแล้ว...

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ ️   1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้ งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยฯ ... ... นละประมาณ 200 คน จำนวนคนไทยจากญี่ปุ่นที่ สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ... ... โดยพิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบี ยนอย่างรอบคอบ เช่ เด็กและเยาวชนที่ติดค้างอยู่ ... ... และได้ทยอยจัดให้คนไทยในญี่ปุ่ นเดินทางกลับไทยตามโควต้าที่ได้ ...
03/05/2020

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หัวข้อ ... ... ขอให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมวันเดินทาง) และสถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย download ได้ที่   http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/ ... ... มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเมืองใดในญี่ปุ่นบ้าง เฉพาะผู้ที่เดินทางจากกรุงโตเกียวเท่านั้นหรือไม่?...
23/03/2020

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ได้ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นจากร้อยละ 8 ... ... จากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือน เม.ย. 60 ออกไปอีก ... ... ซึ่งจำเป็นที่แต่ละประเทศจะต้องใช้มาตรการการเงินและการคลังที่เหมาะสมในการรับมือ ... ... การสร้างอุตสาหกรรมกีฬา เช่ การสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น ... ... โดยการตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นเป็น 40 ล้านคน ... ... ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในอาเซียนทั้งหมด 11,328 บริษัท โดย ไทยเป็นประเทศที่บริษัทญี่ปุ่นไปลงทุนมากที่สุด ...

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่

... กฎหมายของประเทศนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่ คนไทยที่มาท่องเที่ยวอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่างหาถังขยะได้ยากเหลือเกิน ไม่เหมือนเมืองไทย สาเหตุนั่นก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีการรณรงค์ให้เก็บขยะไปทิ้งนั่นเอง จึงทำให้บ้านเมืองเขาดูสะอาดตาอยู่เสมอ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

1. การประชุมผู้นำประเทศสมาชิก ... ... เข้าสู่การดำเนินการตามขั้นตอนภายในของแต่ละประเทศเพื่อนำไปสู่การลงนามร่วมกันและมีผลใช้บังคับต่อไปโดยเร็ว ... ... จะช่วยเสริมสร้าง คสพ.ทาง ศก.ให้แก่ประเทศต่าง ... ... โดยในระยะต่อจากนี้ ญี่ปุ่นจะพยายามขจัดความกังวลต่อ ... ... ได้แก่ กลต. อซ. ฟป. และไทย ซึ่งญี่ปุ่นมีท่าทีสอดคล้องกับสหรัฐฯ ... ... จะทำให้มีปริมาณการกระจายข้าวในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ...
30/12/2015
Pages: 1 2 3 4 5 ... 12 Next
  relevance date