ค้นหา

 
Found: 288

เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย

....อาคิตะของทางภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอาคิตะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดและธนาคารโฮคุโต นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ รวมทั้งให้ความมั่นใจต่อสถานการณ์การเมืองของไทย สมาคมมิตรสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทยได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ ...
04/11/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการช่วยคลายความกังวลในการใช้ชีวิตของท่านในญี่ปุ่น ด้วยแอพพลิเคชั่น COCOA

... สามารถดาวน์โหลดแอพฯ ดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง Google Play: https://play.google.com/store/apps/details… App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในญี่ปุ่นทราบ และอาจลองใช้ประโยชน์จากแอพฯ ดังกล่าวเพื่อปกป้องตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ...
24/06/2020

งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

... ยังได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินจากนานาประเทศ รวมถึงศิลปินไทย นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ซึ่งได้จัดแสดงผลงาน “OK Tower” บนเกาะเมกิชิม่า ... ... เม.ย. 59/ 18 ก.ค. – 4 ก.ย. 59 และ 8 ต.ค. – 6 พ.ย. 59 ที่หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลเซโตะ จ.คากาวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเมืองร้างและกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองที่มีปัญหาประชากรลดน้อยลง ...
18/07/2016

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... การพัฒนาการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น หรือ connected industries ผ่านการใช้ดิจิตอล เทคโนโลยี 2) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยและญี่ปุ่น รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ ... ... การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ให้กับบุคคลากรของไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการเป็นประเทศไทย ...
13/09/2017

2014.08.30 – 09.01 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.คุมะโมโตะ

... แสดงความสนใจที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ จ.คุมะโมโตะในไทยให้มากขึ้น โดยผ่านตัวมาสค็อตของจังหวัดฯ ที่ชื่อว่า ... ... ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ Aso Milk ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำเมือง และใช้ประสบการณ์และแนวความคิดต่าง ๆ ในการออกแบบโรงงานผลิตนมในฟาร์ม การแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ...
02/09/2014

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น

... และอิเล็กทรอนิกส์ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ชักชวนให้จังหวัดมิเอะมาร่วมกับไทยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมในสองสาขาเป้าหมายที่กล่าวข้างต้น... ... ซึ่งคาดหวังจะให้มีการเปิดตัวศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน... ... ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะจะเดินทางเยือนไทย

เอกอัครราชทูตฯ ขยายความร่วมมือกับจังหวัดคะนะกะวะ

... ขณะที่ชาวไทยมีความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดฯ เป็นจำนวนมากต่อปี โดยเมื่อปี ... ... ไทยก็มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้นโยบายและเทคโนโลยีด้าน healthcare ที่โดดเด่นของจังหวัดฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศไทยในอนาคต ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า จังหวัดฯ ...

นายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างเมืองยามากาตะกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ... ... สมาคมมิตรภาพยามากาตะ - ไทย ก่อตั้งขึ้นโดยการผลักดันของธนาคารโชไน ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่และดำเนินธุรกิจกับประเทศไทย ...
05/06/2018

ผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามในธุรกิจพลังงานทางเลือก

... เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงทางธุรกิจในสาขาพลังงานทางเลือก ระหว่าง ดร. สุเมธ สุทธภักติ ประธานกรรมการบริหาร... ... เป็นความตกลงซื้อขายแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรม โดยบริษัท iwind จะนำแบตเตอรี่ไปใช้ในการเก็บกักพลังงานที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม... ... และสามารถขายไฟฟ้าต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น...
13/01/2017

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (ขอรับข้อมูลภายในวันพุธที่ 27 ...

... กรุงโตเกียว กำลังรวบรวมข้อมูลบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาจากมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ... ... าประเทศญี่ปุ่น ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ตา มลิงค์ด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานเ อกอัครราชทูตฯ ...
Pages: Prev. 1 ... 15 16 17 18 19 ... 29 Next
  relevance date